Legal form and Trade register:
GmbH
Amtsgericht Hannover
HRB 58272
Umsatzsteuer-Ident-Nr.
DE 135 099 727
Managing Director:
Ikuo Nakagawa

Adresa:
Konica Minolta
Business Solutions
Romania srl

Str. Copilului nr.18
Sector 1, Bucuresti, 012178
Romania
Tel:: +4 021 207 45 60
Fax: +4 021 207 45 50

Declinarea responsabilitatii

Condiții de utilizare și informații speciale cu privire la conținutul acestui site
Conținutul online de pe acest site pot fi folosit doar în scop informativ, și nu în scopuri comerciale sau private. Continutul nu poate fi mediatizate prin intermediul rețelelor informatice sau alte suporturi. Modificarea conținutului și documentelor este interzisă. Contravenții vor fi urmăriti penal. Continutul, documente și grafică asociate publicate pe acest site pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în acest site se modifică sau completează în mod regulat. În plus, editorii acestui site web își rezervă dreptul de a șterge părți ale informațiilor sau întreaga ofertă sau să înceteze publicarea, în întregime sau temporar, fără notificare specială. Prin urmare, nu ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește actualitatea, completarea, calitatea sau corectitudinea informațiilor furnizate. Actiuni de raspundere civila referitoare la pagube materiale sau imateriale, care sunt cauzate de utilizarea informațiilor prezentate, care pot fi incorecte și/sau incomplete, sunt in fapt excluse. Exonerarea de răspundere poate fi ridicat numai dacă vina din intenție sau din culpă gravă poate fi dovedită și stabilita.

Protecția drepturilor de proprietate, drepturi de autor și obligația de înregistrare
Numele "DEVELOP" și "INEO" sunt mărci înregistrate ale Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, ambele înregistrate ca marca verbală și figurativă. Toate celelalte nume de produse și nume de companii menționate pe acest site pot fi proprietatea producătorilor respectivi și, prin urmare, sunt neîngrădit obiectul condițiilor legii de înregistrare aplicabile și ale legile de proprietate ale respectivilor proprietari. Pentru întrebări, vă rugăm să contactați editorii. La crearea acestui web site, echipa de editare a avut grijă să fie generate texte, grafica, fotografii, documente audio, animații sau secvențe video în sine, sau pentru a selecta alternative de licență liberă, sau pentru a respecta drepturile de autor respective. Pentru conținutul auto-generat publicat de echipa de editare, indiferent de forma, drepturile de autor rămân in responsabilitatea editorilor. Nu este permisă reproducerea sau folosirea acestui site în alte publicații electronice sau tipărite fără acordul expres al autorului.

Utilizarea zonelor publice și link-uri către conținutul unor terțe părți
Echipa de editare a acestui web site nu este în măsură să controleze conținutul de link-uri directe sau indirecte la site-uri Internet ale unor terțe părți. O verificare cu privire la posibile conținuturi ilegale a fost efectuata exclusiv la momentul la care a fost introdus link-ul pe site. Având în vedere că editorii nu au nici o influență asupra schimbări în site-urile unor terțe părți, ei se disociaza în mod expres de toate conținuturile pe site-uri terțe părți, care au fost modificate de la data la care a fost creat link-ul. Acest lucru este valabil pentru toate link-urile și referințele din cadrul companiei proprii. Același lucru este valabil și în consecință, pentru zonele care pot fi modificate în mod public și care au fost înființate pe un site web dedicat, de exemplu, forumuri de discuții, guestbook etc. Editorii au luat toate măsurile posibile pentru a verifica conținutul unei terțe parti cu privire la legalitate, corectitudine și completitudine, cu toate acestea ele nu pot garanta acest lucru în nici un fel în acest moment. Prin urmare, echipa de editare se disociază de toate contribuțiile de la terțe părți din zonele de conținut corespunzătoare. Pentru conținut incorect, incomplet sau ilegal și, în special, pentru daunele cauzate de utilizarea de informații ale unor terțe părți, furnizorul de informații este singurul responsabil.

Proctia datelor
În măsura în care a fost tehnic posibil și rezonabil, toate conținuturile și serviciile de pe acest site sunt păstrate cu acces liber, fără a furniza date cu caracter personal și/sau comercial. Date anonime sau a unui pseudonim au fost folosite la implementarea site-ului în cazul în care a apărut necesitatea autentificarii utilizatorului. Dacă date cu caracter personal sau de afaceri sunt solicitate pentru  a utiliza anumite servicii de pe acest site, acest lucru se va întâmpla doar în exclusivitate și în mod expres numai pentru utilizatorii voluntari.

Valabilitatea juridică
Limitarea raspunderii este o parte a devizei Internetului. Dacă, din cauza unei modificări în situația juridică, anumite pasaje ale acestui text sau fraze individuale pierd sau pierd parțial din valabilitatea lor, secțiunile ale documentului nu vor fi afectate în ceea ce privește conținutul și valabilitatea.