Conformitate

Conformitatea are importanță crescândă la nivel mondial și de multa vreme a fost de mare importanță pentru noi, în domeniul de aplicare al responsabilității noastre sociale.

INAPOI

Conformitate: ce inseamna?

"Conformitate" înseamnă "aderarea la", sau "respectarea", anumitor reguli sau interdicții, în special în conformitate cu legislația obligatorie, cum ar fi, de exemplu,

 •      Interzicerea comportamentului care restrânge concurența
 •      Interzicerea acordării sau acceptarea de beneficii inadecvate
 •      Interzicerea non-aderarii la reglementările de siguranță la locul de muncă
 •      Condițiile de muncă, etc.

Acestea nu sunt singurele prevederi din țara în care KONICA MINOLTA este activă, care sunt pertinente, dar, în multe cazuri, exista de asemenea, dispoziții juridice străine (de exemplu, de SUA, GB, UE), a caror încălcare poate implica sancțiuni considerabile și exista pericol, chiar dacă abaterea nu este reglementata sau recunoscuta in țara străină.

Conformitatea cuprinde aderarea la etica companiei noastre stabilita în Codul de conduită și pusa la dispoziția fiecărui angajat, prin intermediul intranet, și este de cea mai mare prioritate pentru toate acțiunile noastre și activitățile companiei. Ne angajăm în mod expres la responsabilitatea noastră nu numai pentru a obține o creștere, ci și sa ne îndeplinim responsabilitățile noastre sociale și pentru a realiza o contribuție față de societate.

Prin urmare, KONICA MINOLTA a introdus măsuri la un stadiu incipient:

 •      Suport de responsabilitate socială corporativă (CSR)
 •      Codul de conduită (ghid)
 •      Linii directoare de conduită Konica Minolta Group
 •      în scopul de a promova un comportament adecvat.

Este sarcina noastră comună de a continua îndeplinirea acestei responsabilitati. Este nevoie de eforturi constante pentru aderarea la reglementările existente și viitoroare. Acesta este motivul pentru care dorim să subliniem importanța deosebită a "Conformitatii" pentru noi.

Conformitate: de ce este importanta?

La Konica Minolta respectarea reglementărilor legale și juridice este o chestiune de conduita.

Practica arată, cu toate acestea, că încălcările în companii nu poat fi totuși excluse. Chiar daca angajați neimplicate nu informează superiorii sau persoanele responsabile, fie din ignoranță, pentru protecția presupusa a companiei, de teama de dezavantaje sau pentru colegialitate înțeleasa inmod greșit.

Suntem conștienți de faptul că simpla cunoaștere a deficiențelor poate fi foarte împovărătoare, de asemenea, pentru angajații altfel neimplicati. Ei alterneaza între loialitatea față de societate și colegii lor. Ei nu vor să incrimineze pe nedrept pe cineva, dar, de asemenea, nu vor să acopere un comportament ilegal sau să fie responsabili solidari pentru orice daune care rezultă din acestea.

Încălcările de conformitate nedivulgate pot avea consecințe masive pentru toate părțile implicate, în special în cazul în care autoritățile competente au luat deja cunoștință de deficiențe.

Conformitate: cum functioneaza?

Conformitatea înseamnă, de asemenea protejarea si respectarea prevederilor statutare și normele corporative și să sprijine angajații în realizarea acestora.

În acest scop, am creat structurile necesare pentru a justifica

 •      Cunoașterea regulilor
 •      Orientare / ajutor spre comportamentul corect
 •      Descoperirea orice încălcari / deficiențe