Responsabilitate socilala

Activitățile noastre de CSR sunt bazate pe filosofia de management de la Konica Minolta de "crearea de noi valori", precum si pe  carta sa de comportament. Ne străduim să ne ridicam până la încrederea și așteptările societății in îndeplinirea responsabilităților de catre toate părțile interesate și de a contribui la realizarea unei societăți durabile.

INAPOI

Activitatile noastre CSR

Konica Minolta este semnatară a Pactului Global al Națiunilor Unite, principiile universal acceptate referitoare la drepturile omului, munca, medil și anti-corupție. Compania a aderat, de asemenea Pactului Global Japonia Network (GC-JN).

Politica Grupului de a respecta și de a se conforma acestor și altor principii universale este stipulata în Ghidul de comportament Konica Minolta, care este împărtășit la nivel global, contribuind la asigurarea respectării acestor principii universale in cadrul grupului.

Aflati mai multe despre activitatilenoastre CSR